Windows 7 - snímky z instalace systému

Chcete proniknout do toho, v kolika krocích je možné nainstalovat Windows 7, prozatím Beta na Váš počítač a nechcete se zatím zatěžovat? Tak shlédněte následující obrázky se stručnými popisky.

Zaprvé se provede inicializace Windows 7 v Boot režimu

Zadruhé systém nabídne volbu jazyka ve vzhledu Windows 7

Zatřetí se nabídne okno s instalací Windows 7

Začtvrté systém nabídne volby, které dané DVD s Windows 7 nabízí

  1. Instalační DVD
  2. Upgradové DVD ze starších Windows

Zapáté se nabídne správa disků s volbou instalace Windows 7

Zašesté se provede instalace Windows 7

10. března 2009 09:18 | Komentáře (130) | Trvalý odkaz

Komentáře